Arvoden

Debitering och rådgivning

Min debitering är enligt rättshjälpstaxan; 1 914 kr i timmen inkl. moms. Ett första samtal för att se om din problematik, är sådan att jag kan hjälpa dig, tar jag inte betalt för.

Rättsskydd

Är det ett tvistemål täcker din hemförsäkring i flera fall mina kostnader, förutom självrisk och den procentsatsen av totalsumman ditt försäkringsbolag, beslutar att du ska betala. Normalt finns ett maxbelopp som försäkringsbolaget täcker och inom detta betalas även motpartens rättegångskostnader, om du skulle förlora, i en tvist.

Jag hjälper dig att göra ansökan till ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Har du ingen hemförsäkring eller om den inte täcker din tvist, kan du ansöka om rättshjälp. Den täcker dina egna rättsgångskostnader till olika procentsatser, beroende av vilka inkomster du har, upp till 100 timmar arbetat tid för ditt ombud. Tjänar du mer än 260 000 kr per år, efter avdrag för barn och skulder kommer du inte beviljas rättshjälp.

Jag hjälper dig att göra ansökan avseende rättshjälp.

Kostnader för målsägandebiträde, särskild företrädare, offentligt biträde och offentlig försvarare.

Är jag förordnad som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn eller offentligt biträde betalas mina kostnader av staten.

Kostnaden för offentlig försvarare betalas av staten men om du döms kan, beroende av dina inkomster, en del av försvarets kostnader återkrävas av dig.

Uppdrag som ombud, privat försvarare eller privat biträde.

Även i dessa uppdrag debiterar jag enligt rättshjälpstaxan men begär fortlöpande in förskott från min klient. Dessa sätts in på särskilt klientmedelskonto och visar det sig när ärendet slutredovisas att jag inte lagt ner tid, motsvarande inbetalt belopp, återbetalas denna summa till klienten.

När jag företräder dig som privat försvarare eller privat biträde, måste jag vara ombud och för detta kommer jag behöva en fullmakt från dig.

Kommentarer inaktiverade för Arvoden

Comments are closed.