Hjälp vid rättsliga frågor rörande brottmål, familjerätt och sociala mål

Vi hjälper enskilda personer i rättsliga frågor rörande:

Brottmål – som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Familjerätt – när det gäller vårdnad, boende och umgänge med barn
Sociala mål – enligt LVU, LPT, LRV och LVM.

Verksamheten bedrivs i gemenskap med advokaterna Curt Jakobsson och Sven-Erik Ekbäck.

Kommentarer inaktiverade för Hjälp vid rättsliga frågor rörande brottmål, familjerätt och sociala mål

Comments are closed.