Brottmål

Försvarare

Blir du misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare och du kan själv föreslå en advokat som du har förtroende för. Som din försvarare är det bättre ju tidigare jag blir förordnad, då jag kan biträda dig redan under förundersökningen, t.ex. under polisförhör och begära in kompletterande bevisning men också för genomgång av förundersökning och för att förklara vad som händer samt varför. Beslutar åklagaren att väcka åtal, kommer jag hjälpa dig lägga fram ditt försvar i rätten och ange din inställning till eventuella skadeståndsyrkanden.
Kostnaden för offentlig försvarare betalas av staten men om du döms kan, beroende av dina inkomster, en del av försvarets kostnader återkrävas av dig.

Målsägandebiträde

Blir du utsatt för brott som skadar din integritet, kan du ha rätt till ett målsägandebiträde och du kan själv föreslå en jurist som du har förtroende för. I bästa fall blir målsägandebiträdet förordnat redan under förundersökningen, då man som målsägande ofta behöver stöd. Jag kommer att närvara under förhör, förklara vad som sker och vid behov begära in kompletterande bevisning samt förbereda dig inför rättegången.
Behöver du ytterligare stöd vid en rättegång, brukar den lokala brottsofferjouren eller kvinnojouren kunna ge detta, genom samtal eller genom att närvara vid rättegången.
Som brottsoffer kan du ha rätt till skadestånd, vilket jag kommer att begära för din räkning om du önskar under rättegången. Likaså kommer jag att begära in underlag som styrker dina skador och skadeståndet.
Kostnaden för målsägandebiträdet, betalas av staten.

Särskild företrädare för barn

När ett barn utsätts för brott av en vårdnadshavare, kan det finnas behov av att en särskild företrädare utses, för att tillvarata barnets rätt under förundersökningen samt under rättegången. Är den unge gammal nog, kan han eller hon själv förslå en jurist som lämplig. Den särskilda företrädaren kan ta beslut under förundersökningen angående om barnet ska höras hos polis eller läkarundersökas och om eventuell kompletterande bevisning. Vidare kan den särskilda företrädare ta ställning till om skadestånd ska begäras och till vilka belopp. 
Under rättegången närvarar normalt inte barn under femton år, utan istället spelas inspelade videoförhör upp.    
Kostnaden för den särskilda företrädaren, betalas av staten.

Kommentarer inaktiverade för Brottmål

Comments are closed.