Sociala Mål

Mål enligt LVU

Lagen om vård av unga – är mål där barn blir omhändertagna av socialtjänsten, antingen då det påstås att föräldrarna brister eller för att den unge själv agerar på ett sätt som medför en påtaglig risk för den unge. Både vårdnadshavare och barn har rätt till egna offentliga biträden.

LVM

Lagen om vård av missbrukare – är vuxna missbrukare som omhändertas av socialtjänsten, då det påstås finnas risk för den omhändertagne att han eller hon annars kommer komma till skada, till följd av missbruket.

LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård och LRV- lagen om rättspsykiatrisk vård – gäller omhändertagande av personer som läkare bedömt lider av en allvarlig psykisk störning och/eller där tingsrätten dömt till psykiatrisk vård. Ansökningar prövas av Förvaltningsrätten som förordnar offentliga biträden till de personer som berörs. Har man förtroende för en särskild jurist kan man hos Förvaltningsrätten begära att denna förordnas som ens enskilda biträde.

I dessa mål företräder jag enskilda och för deras talan mot de myndigheter som gjort ansökan.

Kostnaden för offentliga biträden betalas av staten.

Kommentarer inaktiverade för Sociala Mål

Comments are closed.